Conform AVG en WEEELABEX

Met Vernietigingsverklaring en Registratie

Beveiligd Verwerkingsdepot

AVG Data en datadragers Vernietigen

De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft voor dat als de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is, of dat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, dat organisaties de gegevens moeten vernietigen. 

Via de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen uw personeel en relaties meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. U moet uw systemen, processen en interne organisatie op deze rechten zo inrichten zodat u op de juiste manier gehoor geeft aan verzoeken van mensen die hun rechten uitoefenen.

Het Recht op vergetelheid, toegevoegd in 2018, vereist scherpte van een organisatie om de persoonsgegevens van een persoon te wissen:

1. Niet meer nodig - de organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

2. Toestemming ingetrokken - de betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

Bovenstaande heeft impact op de administratie, contracten, rapportages, etc. -  eigenlijk op alle documenten die u heeft opgeslagen op uw datadragers. Vaak documenten met vertrouwelijke gegevens die onbruikbaar vernietigd moeten worden.

Holland Recycling kan onder andere harde schijven, diskettes, usb-sticks en datatapes gecertificeerd vernietigen. Datadragers worden altijd geregistreerd aan de hand van het serienummer.

Vernietigingsverklaring en registratie

AVG Data VernietigenU ontvangt altijd een vernietigingsverklaring samen met een registratie van alle datadragers. Eventueel kan een registratie worden uitgebreid met andere specifieke gegevens. Met onze registratie kunt u bij een eventuele controle aantonen dat u uw data vakkundig heeft laten vernietigen. Holland Recycling vernietigt altijd conform DIN66399 beschermingsklasse 3, beveiligingsniveau H5.

Holland Recycling is al sinds 2015  WEEELABEX-gecertificeerd. Dit is in Nederland de enige legale manier van verwerking van electronica (vraag hier bij recycling altijd om). We vernietigen de data in een beveiligde vernietigingslocatie, waarbij u uiteraard persoonlijk aanwezig kunt zijn.

Wilt u persoonsgegevens en andere data op de datadragers op een juiste manier vernietigen? Vraag ons naar de mogelijkheden.