WEEELABEX

Elektronica afval dient legaal te worden verwerkt. De officiële WEEELABEX certificering bij Holland Recycling Electronics is in het najaar van 2015 voltooid met een positieve certificatieaudit en bekroond met het certificaat voor recycling en producthergebruik van elektronica. Hierdoor zijn wij officieel geregistreerd in het Nationaal (W)EEE Register. Een prachtig gezamenlijk initiatief voor een verantwoorde verwerking van afgedankte elektronica en elektronische apparatuur, voor een nog duurzamere samenleving.

Per 1 juli 2015 werken alle verwerkers en producenten verplicht volgens de WEEELABEX-regels. Dit betekent dat e-waste alleen verwerkt mag worden door verwerkers die deze certificering in bezit hebben.

Betekenis WEEE en WEEELABEX

WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence, geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste, zoals elektronica. De richtlijnen dragen bij aan een duurzame productie en consumptie, door preventie van het ontstaan van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. En door het stimuleren van hergebruik en recycling.

Elektronica afval

Het doel is om de hoeveelheid te verwijderen afval te verminderen en bij te dragen aan efficiënter hulpbronnen gebruik en terugwinning van waardevolle secundaire grondstoffen. Afval is zo een nieuwe grondstof.

Ook beoogt de richtlijn een verbetering van de milieuprestaties van alle marktdeelnemers die bij de levenscyclus, de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en componenten zijn betrokken.

Hoe werkt WEEE recycling?

‘Verwerken’ begint al bij het afknippen van een snoer: een WEEELABEX-certificaat is dan verplicht. Dat betekent dat bedrijven en inrichtingen die bedrijfsmatig afgedankte elektronica en elektrische apparaten strippen of apparaten geheel of gedeeltelijk demonteren, gecertificeerd moeten zijn. Op deze manier is er een optimalisering van de kringloop van elektrische apparatuur. E-waste komt dan uitsluitend terecht bij verwerkers die het volgens de normen recyclen en er de vereiste hoge percentages aan grondstoffen uit terugwinnen.

Meer informatie over hoe u uw elektronica kunt laten verwerken? Neem dan eenvoudig contact op.

Veelgestelde vragen over WEEELABEX

  • Wat is weeelabex?

    WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence, geeft richtlijnen voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste, zoals elektronica. De uniforme regels dragen bij aan een duurzame productie en consumptie, door preventie van het ontstaan van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Daarnaast ook door het stimuleren van hergebruik en recycling.