MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een term die in het bedrijfsleven steeds vaker gebruikt wordt. Maar waaruit blijkt dat men maatschappelijk verantwoord onderneemt? Holland Recycling BV neemt op dit gebied haar verantwoordelijkheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een begrip binnen onze organisatie. Zo steunen wij diverse goede doelen, zijn lid van MVO initiatief AANtWERK, houden vele mensen aan het werk met een achterstand tot de arbeidsmarkt en proberen uitsluitend samen te werken met partners die dezelfde waarden en normen hanteren als Holland Recycling BV.

MVO initiatief AANtWERK

AANtWERK is een werkgeversplatform dat zich inzet voor maatschappelijk verantwoord en inclusief ondernemen. Het is op 22 april 2013 van start gegaan met een foundersmeeting. AANtWERK is een initiatief van IBN, Weener XL, WSD en 21 werkgevers en is ontstaan vanuit een grote behoefte om elkaar en anderen te inspireren en te informeren over inclusief ondernemen. Het doel is het bevorderen van MVO in de regio Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. Het platform heeft zich tot doel gesteld uiteindelijk uit te groeien tot ruim 200 partners. De organisaties die zich verenigen in de stichting willen mensen die extra hulp nodig hebben om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven extra steun bieden.

Werken met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

Een van de belangrijke punten binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen is de manier waarop bedrijven met hun personeel en mensen binnen en buiten hun werk- en leefomgeving omgaan. Het inzetten van mensen die een kleinere kans krijgen op de reguliere arbeidsmarkt of mensen die hulp nodig hebben om de opstap te maken naar de reguliere arbeidsmarkt speelt hierbij een belangrijke rol. Overheden versnellen deze ontwikkeling door in aanbestedingen eisen te stellen over de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Buiten deze ontwikkeling stijgt het besef dat MVO positieve effecten heeft op de resultaten van een organisatie. Holland Recycling BV zet dagelijks mensen in die hulp nodig hebben om de opstap te maken naar de reguliere arbeidsmarkt.

Bescherming van het milieu

Holland Recycling BV is naast ISO 9001 ook nog eens ISO 14001 gecertificeerd. Dit wil zeggen dat wij dagelijks bezig zijn met het verbeteren van de milieubelasting van ons bedrijf. Wij zijn continue op zoek naar mogelijkheden om bijvoorbeeld energie te besparen. Wat wij zeker zo belangrijk vinden is het bijhouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van technieken die een zo hoog mogelijk recyclingpercentage genereren. Hierdoor proberen wij zo veel mogelijk kostbare en steeds zeldzamer wordende grondstoffen terug te winnen uit elektronica producten. Wij hopen het voor elkaar te krijgen dat er in de toekomst ook nog voldoende van de grondstoffen beschikbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen.