Sorteer- en uitpakkosten

1. Indien materiaal ongesorteerd wordt aangeleverd of wordt opgestuurd zodat het sorteren substantiële tijd kost, brengen we hiervoor € 0,10 per kilogram in mindering op onze website opbrengst.

2. Indien materiaal per stuk verpakt is of dusdanig verpakt dat uitpakken substantiële tijd kost, brengen we hiervoor € 0,10 per kilogram in mindering op onze website opbrengst.

Zelf aanleveren? Meer informatie
Meer dan 200 kg? Laten ophalen is GRATIS