Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Duurzaam op weg

Winst voor mens, maatschappij en milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, dat betekent dat we dit doorvoeren in alle geledingen van onze organisatie. En daarbuiten, want ook klanten helpen we de resultaten van hun MVO-beleid met een C02-certificaat écht aantoonbaar te maken.

Daarnaast steunen we met onze klanten diverse goede doelen, zijn lid van MVO initiatief AANtWERK, houden vele mensen aan het werk met een achterstand tot de arbeidsmarkt en proberen uitsluitend samen te werken met partners die dezelfde waarden en normen hanteren als Holland Recycling. Hiervoor zijn we tot einde 2019 gekroond tot MVO Award winnaar, een eretitel die we dan graag overdragen aan een zeker evenzo betrokken onderneming.

Goede doelen

Door uw elektronica afval aan Holland Recycling te verkopen steunt u eenvoudig een goed doel. Geef ons aan of en hoeveel % van de opbrengst u wilt doneren aan een goed doel. Onderstaand de door ons voorgestelde goede doelen die wij zelf steunen:

MVO initiatief AANtWERK

AANtWERK is een werkgevers platform dat zich inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit initiatief van de WSD-Groep is in 2013 opgestart met het doel MVO in de regio Eindhoven, Tilburg en Den Bosch te bevorderen. De organisaties die zich verenigen in de stichting willen mensen die extra hulp nodig hebben om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven extra steun bieden.

Werken met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

Een van de belangrijke punten binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen is de manier waarop bedrijven met hun personeel en mensen binnen en buiten hun werk- en leefomgeving omgaan. Het inzetten van mensen die een kleinere kans krijgen op de reguliere arbeidsmarkt of mensen die hulp nodig hebben om de opstap te maken naar de reguliere arbeidsmarkt speelt hierbij een belangrijke rol. Overheden versnellen deze ontwikkeling door in aanbestedingen eisen te stellen over de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Buiten deze ontwikkeling stijgt het besef dat MVO positieve effecten heeft op de resultaten van een organisatie. Holland Recycling helpt mensen om de opstap te maken naar de reguliere arbeidsmarkt.

Bescherming van het milieu

Holland Recycling BV is naast ISO 9001 ook nog eens ISO 14001 gecertificeerd. Dit wil zeggen dat wij dagelijks bezig zijn met het verbeteren van de milieubelasting van ons bedrijf. Wij zijn continue op zoek naar mogelijkheden om bijvoorbeeld energie te besparen. Wat wij zeker zo belangrijk vinden is het bijhouden van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van technieken die een zo hoog mogelijk recycling percentage genereren. Hierdoor proberen wij zo min mogelijk kostbare en steeds zeldzaam wordende grondstoffen terug te winnen uit E-waste. Wij hopen het voor elkaar te krijgen dat er in de toekomst ook voldoende grondstoffen beschikbaar blijven voor onze kinderen en kleinkinderen. Momenteel behalen wij in ons eigen productieproces al een recycling percentage dat hoger ligt dan 98%.

Win-win situatie

In ons beleid kijken we niet alleen naar de rentabiliteit en continuïteit van de onderneming, maar ook naar de maatschappelijke en economische effecten van onze bedrijfsactiviteiten op de samenleving. We zien dat ook op deze gebieden winst te behalen is. Zo ervaren wij dat we, door ons betrokken en ondersteunend personeelsbeleid, het ziekteverzuim aanzienlijk hebben weten terug te dringen. De arbeidsproductiviteit is vervolgens gestegen. Beter opgeleid personeel leidt tot een hogere kwaliteit van ons eindproduct, wat weer een concurrentievoordeel oplevert. Door innovatief en verantwoord met ondernemen bezig te zijn willen we ons blijvend onderscheiden.