Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont
Duurzaam op weg
Winst voor mens, maatschappij en milieu

MVO Donaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term die in het bedrijfsleven steeds vaker gebruikt wordt. Maar waaruit blijkt dat men maatschappelijk verantwoord onderneemt? Holland Recycling BV neemt op dit gebied haar verantwoordelijkheid. Daarvoor zijn we in 2017 dan ook prachtig beloond met de MVO Award.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een begrip binnen onze organisatie. Zo steunen wij diverse goede doelen, zijn lid van MVO initiatief AANtWERK, houden vele mensen aan het werk met een achterstand tot de arbeidsmarkt en proberen uitsluitend samen te werken met partners die dezelfde waarden en normen hanteren als Holland Recycling BV.

Goede doelen

Door uw elektronica afval aan Holland Recycling BV te verkopen steunt u eenvoudig goede doelen. Geef ons aan of en hoeveel % van de opbrengst u wilt doneren aan een goed doel. Onderstaand de door ons voorgestelde goede doelen die wij zelf steunen:

MVO initiatief AANtWERK

AANtWERK is een werkgevers platform dat zich inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit initiatief van de WSD-Groep is op 22 april 2013 van start gegaan met een foundersmeeting. Het doel is het bevorderen van MVO in de regio Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. Het platform heeft zich tot doel gesteld uiteindelijk uit te groeien tot ruim 100 partners. De organisaties die zich verenigen in de stichting willen mensen die extra hulp nodig hebben om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven extra steun bieden.

Werken met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

Een van de belangrijke punten binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen is de manier waarop bedrijven met hun personeel en mensen binnen en buiten hun werk- en leefomgeving omgaan. Het inzetten van mensen die een kleinere kans krijgen op de reguliere arbeidsmarkt of mensen die hulp nodig hebben om de opstap te maken naar de reguliere arbeidsmarkt speelt hierbij een belangrijke rol. Overheden versnellen deze ontwikkeling door in aanbestedingen eisen te stellen over de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Buiten deze ontwikkeling stijgt het besef dat MVO positieve effecten heeft op de resultaten van een organisatie. Holland Recycling BV zet dagelijks mensen in die hulp nodig hebben om de opstap te maken naar de reguliere arbeidsmarkt.

Bescherming van het milieu

Holland Recycling BV is naast ISO 9001 ook nog eens ISO 14001 gecertificeerd. Dit wil zeggen dat wij dagelijks bezig zijn met het verbeteren van de milieubelasting van ons bedrijf. Wij zijn continue op zoek naar mogelijkheden om bijvoorbeeld energie te besparen. Wat wij zeker zo belangrijk vinden is het bijhouden van de alle laatste ontwikkelingen op het gebied van technieken die een zo hoog mogelijk recycling percentage genereren. Hierdoor proberen wij zo min mogelijk kostbare en steeds zeldzaam wordende grondstoffen terug te winnen uit elektronica producten. Wij hopen het voor elkaar te krijgen dat er in de toekomst ook nog voldoende van de grondstoffen beschikbaar blijven voor onze kinderen en kleinkinderen. Momenteel behalen wij in ons eigen productieproces al een recycling percentage dat hoger ligt dan 98%.

Win-win situatie

In ons beleid kijken we niet alleen naar de rentabiliteit en continuïteit van de onderneming, maar ook naar de maatschappelijke en economische effecten van onze bedrijfsactiviteiten op de samenleving. We zien dat ook op deze gebieden winst te behalen is. Zo ervaren wij dat we, door ons betrokken en ondersteunend personeelsbeleid, het ziekteverzuim aanzienlijk hebben weten terug te dringen. De arbeidsproductiviteit is vervolgens gestegen. Beter opgeleid personeel leidt tot een hogere kwaliteit van ons eindproduct, wat weer een concurrentievoordeel oplevert. Door innovatief en verantwoord met ondernemen bezig te zijn onderscheiden we ons van onze concurrenten.