In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming – laten we het bij AVG houden – in werking getreden. AVG is de Nederlandse vertaling van de Europees geregelde privacywetgeving genaamd General Data Protection Regulation, of GDPR. Toen de AVG in werking trad waren privacy en databeveiliging vaak onderwerp van gesprek. Inmiddels, bijna drie jaar later, lijkt de aandacht voor de AVG bij veel ondernemingen weggeëbd.

Wat zegt de AVG nu eigenlijk?

De AVG is er om de privacy van burgers in de EU te beschermen tegen data verzamelende of -verwerkende bedrijven met activiteiten binnen de EU. De AVG stelt daarom dat persoonlijke data niet zomaar verzameld of verwerkt mag worden, dit mag namelijk alleen wanneer wordt voldaan aan minimaal één van zes grondslagen. Vervolgens beschrijft de AVG hoe bedrijven moeten omgaan met data die wordt verzameld, waar deze voor gebruikt mag worden en uiteindelijk ook dat deze data moet worden vernietigd. In de AVG is namelijk een wettelijke bewaartermijn bepaald, na het verstrijken hiervan bent u verplicht om gegevens te vernietigen. Dit geld zowel voor gegevens die zijn vastgelegd op papier als voor gegevens die zijn vastgelegd op elektronische datadragers.

Het vernietigen van data

Wordt u door de AVG aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens of bevatten uw datadragers bedrijfsgevoelige informatie, dan wilt u zeker weten dat de partij die u kiest voor het vernietigen van deze data dit op een gedegen manier doet. Zou dit soort data namelijk op straat komen te liggen dan zijn de gevolgen hiervan groot! Boetes, imagoschade en het verlies van klanten zijn hiervan voorbeelden. De AVG verbind geen regels aan het vernietigen van data en stelt alleen dat de verantwoordelijke voor deze data, aantoonbaar zorg moet dragen voor de juiste vernietiging.

Bij het afvoeren van oude hardware is het daarom altijd belangrijk om een partij te zoeken met de nodige middelen in huis om data vertrouwelijk en volledig te vernietigen. En van wie u bovendien een volledige registratie en vernietigingsverklaring ontvangt, om aantoonbaar te maken dat u op correcte wijze bent omgegaan met uw data.

Shredden of wipen?

Veel bedrijven willen graag dat datadragers uit de door hen aangeleverde hardware worden verwijderd en geshredderd. Dit terwijl veel datadragers nog prima gebruikt kunnen worden wanneer wordt gekeken naar de capaciteit en andere specificaties. Wipen is een prima alternatief voor shredderen, zolang hiervoor maar de juiste, gecertificeerde software wordt gebruikt.

Holland Recycling is Certified Business Partner van Certus Software. Deze software is gecertificeerd door onder anderen NATO en CESG. Verder passen wij standaard een triple overwrite protocol toe voor nog meer zekerheid. Het mooie aan het wipen van harde schijven is dat de hardware, die nog lang niet afgeschreven is, een tweede of misschien zelfs wel derde leven tegemoet kan! In tegenstelling tot shredderen is het wipen van datadragers financieel interessant en draagt het bij aan de circulaire economie.

Wilt u uw harde schijven laten vernietigen? Kies dan voor een bedrijf met een shredder specifiek voor harde schijven. De outputfractie van onze shredder heeft een snippergrootte overeenkomstig met DIN66399 beschermingsklasse 3, veiligheidsniveau H5. Data kan dan nooit meer worden teruggewonnen!