Holland Recycling zet een grote stap voorwaarts met de aanschaf van een nieuw pand, waar alle refurbishment activiteiten zullen plaatsvinden. Deze strategische zet markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor het bedrijf en haar dochterondernemingen, ‘Holland Recycling Re-use’ en ‘Holland Circulair’. Het nieuwe pand zal worden “gedoopt” tot ‘Dutch Re-Use Centre’.

Holland Circulair krijg een prominente positie binnen het ‘Dutch Re-Use Centre’

Het nieuwe pand zal na een volledige metamorfose dienen als het kloppende hart voor Holland Circulair, waar de refurbishment van witgoed, met name wasmachines en drogers, zal plaatsvinden. Hierbij zal de focus liggen op het testen, herstellen en vernieuwen van deze apparaten, waardoor ze een tweede leven krijgen en bijdragen aan een circulaire economie. Het pand zal voorzien worden van de modernste voorzieningen waardoor er, ten opzichte van de huidige situatie, een verdubbeling van het aantal apparaten kan worden refurbished. De huidige locatie van Holland Circulair zal overigens gehandhaafd blijven als inzamel- en sorteerlocatie.

Uitbreiding met Holland Recycling Re-use

Daarnaast zal Holland Recycling Re-use zijn intrek nemen in hetzelfde pand, waar het zich zal richten op de refurbishment van IT-hardware. Dit omvat een breed scala aan apparaten, van computers, laptops, servers en componenten, die na zorgvuldige revisie, upgrade en eventueel reparatie opnieuw op de markt worden gebracht. Er zal een speciale, beveiligde ruimte komen voor het wipen en/of vernietigen van datadragers. Voor “Holland Recycling Re-use” betekent dit dat verdere groei kan worden gerealiseerd.

De beslissing om te investeren in deze nieuwe faciliteit komt op een cruciaal moment, aangezien de vraag naar refurbished producten blijft groeien. Consumenten en bedrijven erkennen steeds meer de voordelen van het kopen van refurbished goederen, zoals kostenbesparing, milieuvriendelijkheid en de mogelijkheid om hoogwaardige producten te verkrijgen tegen een lagere prijs.

Bovendien draagt de groeiende populariteit van circulaire economie bij aan de stijgende vraag naar refurbished producten. Organisaties zoals Holland Recycling spelen een essentiële rol in deze verschuiving door het verlengen van de levensduur van producten en het verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen.

Met het nieuwe “Dutch Re-Use Centre” als centrum van onze hergebruik activiteiten is Holland Recycling goed gepositioneerd om te profiteren van deze groeiende markt. Door zich te concentreren op hoogwaardige refurbishment en zowel klanttevredenheid als medewerkerstevredenheid als prioriteit te stellen, zal het bedrijf zijn positie versterken en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.