Vandaag is Global Recycling Day, een dag die volledig in het teken staat van recycling en met name de noodzaak hiervan. In 2018 is de dag in het leven geroepen door het “Bureau of International Recycling (BIR)” om het bewustzijn rond het verbruiken van natuurlijke hulpbronnen te vergroten. Zoals iedereen tegenwoordig weet zijn deze bronnen eindig. Ieder jaar worden miljarden tonnen grondstoffen verbruikt en op een bepaald moment zullen onze bronnen uitgeput raken. De noodzaak van kwalitatief goede recycling is daarom hoog!

Het initiatief

Met Global Recycling Day willen de initiatiefnemers laten zien dat er naast de zes primaire bronnen (water, lucht, steenkool, olie, aardgas en mineralen) die de wereld heeft een zevende extreem belangrijke bron is; namelijk de materialen die we kunnen recyclen! En waaruit we grondstoffen kunnen terugwinnen. Vaak zelfs op een manier die veel minder energie kost dan wanneer dezelfde grondstoffen uit primaire bronnen worden gewonnen. De Global Recycling Foundation (GRF) noemt materialen die we kunnen hergebruiken de ‘Seventh Resource’.

Volgens de GRF wordt jaarlijks meer dan 700 miljoen ton aan CO2-uitstoot bespaard door recycling en wordt verwacht dat dit meer dan 1 miljard ton zal zijn in 2030.  Hiermee staat recycling aan de frontlinie van veel doelen om de toekomst van mens en planeet te redden.

Onze bijdrage

Dit jaar is het thema van deze bewustwordingsdag #RecyclingHeroes. Dit thema is gekozen om de mensen, plaatsen en activiteiten die bijdragen aan betere recycling te erkennen. Wij bij Holland Recycling zijn trots op de (kleine) bijdrage die wij als volledig gecertificeerd bedrijf leveren aan het behalen van belangrijke doelen en de circulaire economie. Door het inzamelen van elektronica en metalen en door te waarborgen dat deze ingezamelde materialen op hoogwaardige wijze worden verwerkt, zorgen wij dat waardevolle grondstoffen op een goede manier én voor een zo groot mogelijk deel worden teruggewonnen. Holland Recycling richt zich vooral op metaal- en elektronica recycling maar binnen onze bedrijvengroep richten wij ons op veel meer afvalstromen.

Zo richt Dutch Hardware Trading zich op product hergebruik, Milieu Service Brabant richt zich op alle reguliere afvalstromen, waaronder: rest-, bouw-, sloop-, klein chemisch- en dakafval. Wagenaars zamelt onder anderen puin, dakgrind, zand en grond in. En bij EcoPark Breda worden diverse afvalstromen op- en overgeslagen om deze vervolgens in ideale verhoudingen aan te bieden bij diverse eindverwerkers. Bij alle bedrijven wordt gewerkt volgens de strengste eisten met moderne methoden en technieken.

#RecyclingHeroes

In feite zijn we allemaal Recycling Heroes, althans dat kunnen we zijn. Particulier of bedrijf, ieder die bijdraagt aan goede recycling mag zich een Recycling Hero noemen. Het scheiden van afval aan de bron, het sorteren van afval bij de verwerker, het demonteren van elektronica of het verwijderen van gevaarlijke onderdelen zijn hiervan voorbeelden. Een ding staat vast, om circulaire doelen te kunnen halen moet iedereen een bijdrage leveren.