De missie van Het Goed, met 32 kringloopwarenhuizen in Nederland, is werk maken door hergebruik. Dit bereiken ze door gebruikte spullen een tweede leven te geven. Alle gebruikte spullen die dagelijks bij de kringloopwarenhuizen binnenkomen, worden zorgvuldig gesorteerd. Het gaat om producten als kleding, dekens, schoenen, huisraad, meubels, fietsen, speelgoed, boeken en elektronica. Het streven naar een circulaire economie en inclusieve samenleving is relevanter dan ooit. Dagelijks wordt er door Het Goed met veel plezier gewerkt aan deze missie.

Holland Circulair, een dochterbedrijf van elektronicaverwerker Holland Recycling, zamelt in Nederland afgedankt witgoed in. Witgoed dat tot voor kort nog werd verwerkt tot secundaire grondstoffen, maar vaak nog prima te repareren is. Holland Circulair is daarom begonnen met het opleiden van witgoedmonteurs. Vervolgens is Holland Circulair, naast de inzameling van afgedankt witgoed, ook wasmachines en drogers gaan testen, repareren en refurbishen. Ook slijtageonderdelen worden preventief vervangen, zodat de nieuwe gebruiker weer jarenlang plezier heeft van zijn “nieuwe” wasmachine of droger. Uiteraard geeft Holland Circulair ook wettelijke garantie op de door haar refurbishte machines.

     

Samenwerking tussen Het Goed en Holland Circulair bekrachtigd

De missie van kringloopwarenhuis Het Goed en Holland Circulair sluiten op het gebied van circulariteit, duurzaamheid in inclusiviteit goed bij elkaar aan. Daar komt bij dat de vraag vanuit de consumentenmarkt naar gebruikte elektronica en witgoed erg groot is. Begin maart hebben beide partijen, Ad Vogels namens Het Goed en Milko Steer namens Holland Circulair, een overeenkomst getekend. Holland Circulair levert refurbished wasmachines en drogers aan kringloopwarenhuis Het Goed. Hierbij worden uitsluitend de gerenommeerde merken geleverd.

Wasmachines en drogers die tot voor kort nog door de shredder gingen om te worden verwerkt tot grondstoffen worden nu “gered” van de shredder en krijgen een “nieuw” leven.

Een ferme handdruk voor een mooi initiatief

De samenwerking tussen kringloopwarenhuis Het Goed en Holland Circulair wordt contractueel bekrachtigd door de heren Vogels en Steer. Hier hoort uiteraard een ferme handdruk inclusief een lekkere taart bij.

Deze circulaire samenwerking tussen kringloopwarenhuis Het Goed en Holland Circulair biedt ruimte voor groei. Uiteraard hopen wij dat ook dit initiatief andere bedrijven aanzet tot het ontplooien van circulaire initiatieven. Veel afgedankte producten kunnen na een upgrade, aanpassing of reparatie nog een tweede leven krijgen. Hier hebben de producenten ook een belangrijke rol in. Recyclen is goed, maar hergebruik is altijd beter. Zeker als dit bijdraagt aan een inclusieve samenleving.